Regulamin obiektu "Modra Sikorka"

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

 1. Doba w obiekcie zaczyna się o godzinie 14.00 i kończy o 11.00 dnia następnego.
 2. Przy rejestracji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 3. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23.00 do 7.00.
 4. Przyjazd i rejestracja do godz. 20.00.
 5. Na terenie budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz innych środków uzależniających, ze względu m.in. na obecność czujników dymu. W przypadku niedostosowania się do tego punktu obowiązuje opłata za dezynfekcję w wysokości 500zł.
 6. O planowanych imprezach/ogniskach, które naruszają godziny ciszy nocnej należy wcześniej poinformować właściciela.
 7. Obiekt ‘’Modra Sikorka’’ nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wnoszone przez Gościa na teren obiektu.
 8. W przypadku nieodpowiedniego lub agresywnego zachowania Gościa właściciel zastrzega sobie prawo do wezwania Policji, lub innych służb porządkowych i poproszenie Gościa o opuszczenie obiektu bez możliwości zwrotu kosztów.
 9. Goście ponoszą odpowiedzialność finansową za uszkodzenie bądź zniszczenie mienia i zobowiązani są do zwrócenia kosztów jak za rzecz nową.
 10. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe nie z jego winy.
 11. Obiekt ‘’Modra Sikorka’’ oddaje do dyspozycji wszystkich gości tzw. części wspólne, mianowicie : kuchnię, altanę, kącik grillowo-ogniskowy, parking, podwórze.
 12. Na terenie obiektu zamontowane są kamery monitoringu w celu ochrony i bezpieczeństwa.
 13. Chęć przedłużenia pobytu należy zgłosić właścicielowi do godziny 11.00.
 14. Opłata za cały pobyt pobierana jest w dniu zameldowania się Gościa w obiekcie.
 15. Przy pobytach dłuższych niż 10 dni istnieje możliwość negocjacji ceny za dobę.
 16. Za interwencję służb porządkowych wynikającej z niewłaściwego zachowania się Gościa ponosi On pełną odpowiedzialność finansową.
 17. Goście oraz osoby trzecie przybywające na terenie obiektu zobowiązani są do przestrzegania przepisów PPOŻ.
 18. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy zaparkowane przed obiektem.
 19. Zabrania się korzystania w pokojach z grzałek i innych urządzeń, nie wchodzących w skład wyposażenia obiektu ‘’Modra Sikorka’’.
 20. Przy dłuższych pobytach istnieje możliwość negocjacji tego punktu , po uzgodnieniu z właścicielem.
 21. Gość zobowiązany jest do utrzymywania porządku na terenie całego obiektu.
 22. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, wyłączyć oświetlenie i urządzenia elektryczne z gniazd.
 23. W przypadku zgubienia karty magnetycznej do drzwi, kara wynosi 30 zł.
 24. Jakiekolwiek uwagi lub zastrzeżenia prosimy zgłaszać bezpośrednio do właściciela.